Mini

  • • Diskussion om avtalsform mellan kund och Produkttorget Sverige AB
  • • Produktgenomgång och information om kundens sortiment
  • • Diskussion med kund om försäljningsargument, marknadsanalys gällande produkter
  • • Bestämmer sökkriterier med kund
  • • Vi gör en marknadsundersökning gällande uppdraget
  • • Avtal och uppgörelse mellan kund och Produkttorget Sverige AB
  • • Vi bevakar upphandlingar
  • • Paketerar passande upphandlingar vi finner och sänder dessa obearbetade till kund

Läs mer om våra tjänster/ "varför inte göra det själv" på denna länk.


Tag kontakt med oss för diskussion och offert.